Praktische info

Inschrijven

Vanaf 01/06/2023 kunnen leden en hun broers en zussen inschrijven voor dansjaar 2023-2024. Nieuwe leden kunnen inschrijven vanaf 01/07/2023. Alle gezinsleden die danssessies volgen kunnen in één inschrijving te samen ingegeven worden.

Gezinnen die binnen de dansafdeling Bierbeek 5 sessies of meer volgen, mailen eerst naar de dansverantwoordelijke (dancingbelleke@hotmail.com) en geven hun gekozen sessies (per persoon) door, dit om hun gepersonaliseerde kortingscode voor het gezin op te vragen. Doe dit vooraleer over te gaan tot het inschrijven op de site. Je hebt de kortingscode nodig om in te typen bij je inschrijving om zo te kunnen genieten van de gezinskorting bij de online-betaling.

Inschrijven op de nieuwe site betekent direct het lidgeld online betalen, dit volgens het principe first come first served. Je krijgt na het betalen van je inschrijving een bevestigingsmail terug. Als de betaalmodule wordt weggeklikt ben je niet ingeschreven. We verwachten het lidgeld uiterlijk in je derde lesweek. Probeer dus zeker de twee gratis proeflessen uit als je een nieuwe danser bent of als je een nieuwe dansstijl wil uitproberen! Proeflessen volgen kan zolang de sessie niet volzet is.

Leden houden bij het inschrijven steeds rekening met het lesniveau dat aan het einde van elk dansjaar bepaald wordt door de lesgevers. 

Inschrijven voor een hoger lesniveau dan bepaald is door de lesgevers is niet mogelijk.

Nieuwe leden of leden die er een nieuwe dansstijl willen bijnemen, dienen te mailen naar de dansverantwoordelijke (dancingbelleke@hotmail.com), dit om met je leeftijd en je danservaring te bepalen in welk lesniveau je best komt.

Voor volzette groepen is er een wachtlijst, we bekijken dan of we nog sessies kunnen toevoegen. Je kan deze volzette sessies aanklikken op het inschrijvingsformulier, dan houden we je op de hoogte als er plaats vrijkomt.


Bestellen balletuniformen of andere dansartikels

Wij organiseren de aankoop van dansartikels. U bent hierin echter vrij, enkel voor klassiek ballet hebben we een verplicht uniform. Op za 7 oktober 2023 tussen 18u15 - 20u15 kan u de dansartikels komen passen in de kleedkamer aan de danszaal. De bestelde dansartikels worden, eens betaald, met de danser meegegeven in de les. 

Bestellen kan door te klikken op onderstaande knop.


Groepsindeling

We maken een opsplitsing volgens leeftijd (kleuters, kinderen, jongeren en volwassenen) én volgens niveau (beginners in 3 niveaus, half-gevorderden in 2 niveaus, gevorderden in 2 niveaus en kern-selectiegroepen).

GroepOmschrijving
ABeginners
A+Beginners met basis
A++Beginners met 2 jaar danservaring
BHalf-gevorderden met 3 jaar danservaring
B+Half-gevorderden met 4 jaar danservaring
CGevorderden met 5 jaar danservaring
C+Gevorderden met 10 jaar danservaring
KernNa selectie of auditie, voor dansers met een uitgesproken talent en ambitie

Danservaring begin je te tellen vanaf het 1ste leerjaar, zelfs al heb je drie jaar kleuterdans achter de rug, start je in het eerste leerjaar toch in het A-niveau.

Aan het einde van elk dansjaar wordt door de lesgevers bepaald in welk niveau je het jaar nadien dient aan te sluiten. Inschrijven voor een hoger lesniveau dan datgene bepaald door de lesgever kan niet.

Hier kan je de lesniveaus bekijken:

Inschrijven


Lidgeld & verzekering

Voor het lidmaatschap in dansjaar 2023-2024 betaal je 5,625 €/uur.

Vanaf het 5de lid binnen hetzelfde gezin en/of de 5de sessie van een lid, betaalt u slechts de 4 duurste. Deze regel is enkel geldig binnen de dansafdeling Bierbeek.

Gezinnen die 5 sessies of meer wensen te volgen mailen vooraf naar de dansverantwoordelijke (dancingbelleke@hotmail.com) dit om een gepersonaliseerde kortingscode te bekomen. Deze kortingscode dient u in te geven tijdens het inschrijven en zo wordt de gezinskorting onmiddellijk verrekend.

De verplichte verzekering van dansfederatie Fedes (bij Ethias) is niet inbegrepen in het lidgeld en bedraagt per dansjaar 5 €. 

Als lid dien je voor de verzekering een medisch attest te laten invullen door je huisarts en dit eenmaal om de 5 jaar. Diegenen die dit attest nog moeten inleveren krijgen een reminder via mail.

Terugbetaling van lidgeld is enkel mogelijk na voorlegging van een medisch attest en mits afhouding van 30 € administratiekosten. Probeer dus zeker de twee gratis sessies uit.

Blits’78 Bierbeek heeft ten allen tijde het recht om het lessenrooster te wijzigen.

Blits’78 Bierbeek is niet aansprakelijk voor de gevolgen van staking, tekorten, rellen, onlusten, brand, overstroming, storm, explosies, natuurrampen, oorlog, overheidsingrijpen, arbeidsomstandigheden, aardbevingen, pandemie, materiaalgebrek of iedere andere omstandigheid waarop wij in redelijkheid geen invloed kunnen uitoefenen.


Lesafspraken

 • Je mag de danszaal niet betreden met ‘gewone’ schoenen of vuile sportschoenen. Trek ze uit voor je binnenkomt.
 • Draag gepaste danskledij.
 • In klassiek ballet draag je steeds je balletuniform en zijn je haren in een dot.
 • We drinken enkel water uit een plastic fles of liever nog een drinkbus. Water is steeds ter beschikking aan de drinkkraan naast de ruimte van de zaalwachter in de nis aan de muur.
 • Voordat de sessie start gaan we naar het wc.
 • We dansen met onze haren vast en dragen geen juwelen en horloges.
 • Wees op tijd. Dat is het leukste voor je coach én voor je mededansers.
 • Geen kauwgom of snoep.
 • Wees respectvol en beleefd in je omgang met trainers, medeleerlingen, personeel van De Borre, met kostuums en met materiaal.
 • Geen handen op de spiegels.
 • Gsm’s worden – in de mate van het mogelijke – uitgeschakeld.
 • Laat geen kostbare voorwerpen achter in de kleedkamer. Neem ze in je danszak mee naar de danszaal.
 • Afval deponeren we in de juiste vuilbak.

Wanneer starten we?

Op maandag 11/09/2023.


Wanneer geen sessie?

Er zijn geen sessies op officiële feestdagen en tijdens schoolvakanties.

Een schoolvakantie start pas op maandag. De eerste zaterdag van een vakantie zullen de sessies gewoon doorgaan.

Soms kan er toch afgesproken zijn in een vakantie omwille van een wedstrijd, een inhaalsessie of een voorstelling waarvoor gerepeteerd wordt, dus raadpleeg steeds de kalender van de afdeling dans.

Bij grote evenementen in De Borre kan het zijn dat we niet in de zalen kunnen en er bijgevolg geen sessies kunnen doorgaan. Hiervan wordt u steeds per mail op voorhand verwittigd.

ContacteerIsabel Baudoux

Voorzitter en verantwoordelijke dans Bierbeek

0476/26 74 38

dancingbelleke@hotmail.com


{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x