Over de VZW

Gegevens van de club 

Naam: BLITS’78 Bierbeek vzw
Adres zetel: Dorpsstraat 17, 3360 Bierbeek
Telefoon secretariaat: 016/463494
Email: blits78@hotmail.com

RPR Leuven

Site: www.blits78.be

Doelstelling volgens de statuten: De vereniging heeft tot doel de lichamelijke opvoeding te bevorderen via een aantal sporttakken (onderafdelingen). De vereniging mag alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel: het verwerven en beheren van roerende en onroerende goederen en dit in de meest ruime zin.

BTW-nummer: 0864.197.249.

Verzekeringsinformatie

Waarborg waarvoor een verzekeringspolis werd afgesloten :

  1. Voor alle ‘vaste’ vrijwilligers (bestuur, lesgevers) is er steeds een polis persoonlijke ongevallen afgesloten bij de respectievelijke onderafdeling en federatie (Gymfed, Fedes, Fisaf, …).
    Voor enkele bestuursleden (niet aangesloten bij de club) en voor ‘losse’ vrijwilligers bij activiteiten: AIG Europe nummer 2.009.987 polis persoonlijke ongevallen.
  2. Polis burgerlijke aansprakelijkheid voor de vzw. Verzekerden: iedere persoon, leden, werknemers, vrijwilligers optredend in het kader van de activiteiten van de vereniging. (Polis AGF/NCN 400114578)
  3. Bestuurdersaansprakelijkheid:polis nr. 373/3.015.105/921000 van AIG Europe

Kostenvergoedingen
De club betaalt aan vrijwilligers in de sportsector een forfaitaire kostenvergoeding van max. 2705,97 euro per jaar (2022) voor het verrichten van volgende taken: lesgeven, trainen. Aan administratieve vrijwilligers betaalt de club max. 1473,37 euro per jaar voor het verrichten van volgende taken: administratie, boekhouding,… zoals afgesproken op de Algemene Vergadering. Elke afdeling bepaalt het bedrag/dag of /jaar/vrijwilliger. Deze bedragen zijn belastingsvrij en vrij van RSZ. Wel moet de vzw een vrijwilligersregister en een nominatieve lijst bijhouden van de vrijwilligersvergoedingen (website FOD Sociale Zekerheid).

De vrijwilliger – begeleider verbindt er zich toe volgende instanties op de hoogte te brengen en zo nodig vooraf toestemming te vragen voor het verrichten van vrijwilligerswerk:

  • de RVA in geval van werkloosheid of brugpensioen
  • het OCMW in geval de vrijwilliger een leefloon of andere tussenkomst krijgt.

De club betaalt geen kostenvergoeding voor het vrijwilligerswerk tijdens socio-culturele activiteiten.

Kilometervergoeding, mits goedkeuring van de afdelingsverantwoordelijke: 0,4170 euro/km met een max. van 2000 km/jaar. Er dient een lijst bijgehouden te worden van de werkelijke afstanden.

De club betaalt reële kosten die gemaakt zijn in het kader van het vrijwilligerswerk in volgende gevallen: aankopen voor de onderafdeling, drank vergaderingen, verplaatsingsonkosten (0,4170 euro/km voor wagen, motor, bromfiets of 0,25 euro/km voor fiets) bij wedstrijden of cursussen. Dit, mits overhandiging van de juiste bewijsstukken.

Geheimhoudingsplicht
Indien je als vrijwilliger kennis krijgt van geheimen die je zijn toevertrouwd in het kader van het vrijwilligerswerk mag je deze, overeenkomstig artikel 458 van het strafwetboek, niet bekend maken tenzij de wet je hiertoe zou dwingen of indien je een getuigenis moet afleggen. Overtreding van deze verplichting kan worden gestraft.