Disclaimer

Copyright © 2000-2020 Blits’78 Bierbeek vzw.
Al de informatie op deze site (teksten, artikels, foto’s,…) staat onder copyright van Blits’78 Bierbeek vzw.
Het is niet toegestaan op zonder schriftelijke toestemming delen van deze site (html-codes, lay-out, scripts, afbeeldingen) over te nemen of via een ander medium te verspreiden.

Verwijzingen naar andere sites
Blits’78 Bierbeek vzw is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaartoe een link vanuit deze site wordt gemaakt. Dergelijke verbinding naar externe informatiebronnen wordt louter informatief gelegd en houdt geen enkel standpunt in tegenover de inhoud of het bestaan ervan. Mocht U evenwel technische problemen vaststellen of bedenkingen hebben bij de inhoud van die sites, dan kan U dat melden, zodat wij passende maatregelen kunnen nemen.

Gebruiksvoorwaarden
De website van Blits’78 Bierbeek vzw is bestemd voor niet-commerciële doeleinden. De gebruiker is niet gemachtigd welke informatie dan ook, die wordt bekomen via deze website op om het even welke manier en onder welke vorm dan ook commercieel te exploiteren.

Aansprakelijkheid
De website van Blits’78 Bierbeek vzw is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Mochten er desondanks onjuistheden in deze website staan, dan kan Blits’78 Bierbeek vzw hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. De vzw kan evenmin aansprakelijk gesteld worden indien zich, door het gebruik van deze site of de erin opgenomen links, bij de raadpleger schade zou voordoen van welke aard ook. De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.

Privacyverklaring

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Blits’78 Bierbeek vzw, Dorpsstraat 17, 3360 Bierbeek, voor ledenbeheer, organisatie van activiteiten en informatieverstrekking op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw inschrijving en voor direct marketing (om u op de hoogte te houden van onze activiteiten) op basis van ons gerechtvaardigd belang om sport aan te bieden, deze worden niet aan derden doorgegeven. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op blits78@hotmail.com. Via dit adres kan u ook vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens vindt u in onze Privacyverklaring. Iedereen heeft het recht zich te verzetten tegen de publicatie van een foto waar hij duidelijk herkenbaar op staat. Door deel te nemen aan een manifestatie geef je impliciet je toestemming om foto’s van je deelname te gebruiken. Foto’s van voorbije activiteiten nemen een belangrijke plaats in op onze website. Als je een bezwaar maakt tegen een bepaalde foto, volstaat het om ons dat te laten weten. We zullen de foto in kwestie zo snel mogelijk van de site verwijderen.