Praktische info

Wanneer starten we?

Op zaterdag 13/09/2021 en lopen t.e.m. 26/06/2022.

(Opgelet niet alle sessies lopen even lang door, bekijk het aantal lesweken op Programma)

Wanneer geen sessie?

Er zijn geen sessies op officiële feestdagen en tijdens schoolvakanties.
Een schoolvakantie start pas op maandagen. De eerste zaterdag van een vakantie zullen de sessies gewoon doorgaan.

Soms kan er toch afgesproken zijn in een vakantie omwille van een wedstrijd of een voorstelling waarvoor gerepeteerd wordt, dus raadpleeg steeds de kalender van de afdeling dans. (Link kalender)

Bij grote evenementen in De Borre kan het zijn dat we niet in de zalen kunnen en er bijgevolg geen sessies kunnen doorgaan. Hiervan wordt u steeds per mail op voorhand verwittigd.

Waar gaan de sessies door?

Op 4 locaties, in:

 • Danszaal van De Borre, verdieping -1, Speelpleinstraat 10 te Bierbeek

Foto-danszaal

 • Dojo van De Borre, verdieping -1, Speelpleinstraat 10 te Bierbeek

Foto-dojo

 • Turnzaal van ‘t Klavertje, Schoolstraat 37 te Bierbeek

Foto-turnzaal-'t-Klavertje

 • Turnzaal van Ten Desselaer, Klein Park 4 te Lovenjoel

Foto turnzaal Ten Desselaer

Wat bij ongeval?

Tijdens een clubactiviteit loop je een blessure op.

Ga zo snel mogelijk naar de dokter, laat het ongevalsaangifteformulier daar invullen (p.4), vul zelf p.1, 2 en 3 in (handtekening slachtoffer niet vergeten!) en bezorg alles (originele papieren, geen scans) aan het secretariaat van Blits’78 Bierbeek vzw (Goudveilstraat 7 te 3360 Lovenjoel).

Het secretariaat zorgt ervoor dat het ingevulde formulier (na stempel en handtekening van de clubverantwoordelijke) zo snel mogelijk naar de dansfederatie FEDES wordt opgestuurd. (Dit moet binnen de 8 dagen na het ongeval gebeuren)

Wat gebeurt er vervolgens?

Fedes bezorgt deze aangifte meteen aan Ethias en meldt het slachtoffer en de clubverantwoordelijke de ontvangst van het dossier. Ethias bezorgt het slachtoffer een ontvangstmelding en een hieraan gekoppeld dossiernummer. Het slachtoffer bezorgt alle originele facturen en afrekeningen van de mutualiteit aan Ethias. Nadat er een getuigschrift van herstel aan Ethias wordt bezorgd, wordt het dossier afgesloten en wordt het slachtoffer vergoed voor de gemaakte onkosten.

Lesafspraken

 • Je mag de danszaal niet betreden met ‘gewone’ schoenen of vuile sportschoenen. Trek ze uit voor je binnenkomt.
 • Draag gepaste danskledij en verzorg je balletuniform.
 • We drinken enkel water uit een plastic fles of liever nog een drinkbus. Water is steeds ter beschikking aan de drinkkraan naast de ruimte van de zaalwachter in de nis aan de muur.
 • Voordat de sessie start gaan we naar het wc.
 • We dansen met onze haren vast en dragen geen juwelen en horloges.
 • Wees op tijd. Dat is het leukste voor je coach én voor je mededansers.
 • Geen kauwgom of snoep.
 • Wees respectvol en beleefd in je omgang met trainers, medeleerlingen, personeel van De Borre, met kostuums en met materiaal.
 • Geen handen op de spiegels.
 • Gsm’s worden – in de mate van het mogelijke – uitgeschakeld.
 • Laat geen kostbare voorwerpen achter in de kleedkamer. Neem ze in je danszak mee naar de danszaal.
 • Afval deponeren we in de juiste vuilbak.