Lidgeld & verzekering

Voor een lidmaatschap 2021-2022 betaal je:

aantal lesweken   X   4,7096 € per uur   X   duurtijd sessie

De verplichte verzekering van dansfederatie Fedes (bij Ethias) is niet inbegrepen in het lidgeld en bedraagt per dansjaar 5 €. Als lid dien je voor de verzekering een medisch attest te laten invullen door je huisarts en dit eenmaal om de 5 jaar. Diegenen die dit attest nog moeten inleveren krijgen dit via mail bij inschrijving.

Lidgeld en verzekering zijn enkel te betalen via storting, ten laatste tegen aanvang van de 3de sessie, op het rekeningnummer BE357340 0933 4237 met in de mededeling de naam van het lid en de groep(en).

Terugbetaling van lidgeld is enkel mogelijk na voorlegging van een medisch attest en mits afhouding van 25 € administratiekosten. Probeer dus zeker de 2 gratis sessies uit.

Blits’78 Bierbeek heeft ten allen tijde het recht om het lessenrooster te wijzigen.

Blits’78 Bierbeek is niet aansprakelijk voor de gevolgen van staking, tekorten, rellen, onlusten, brand, overstroming, storm, explosies, natuurrampen, oorlog, overheidsingrijpen, arbeidsomstandigheden, aardbevingen, pandemie, materiaalgebrek of iedere andere omstandigheid waarop wij in redelijkheid geen invloed kunnen uitoefenen.

Indien een lid meerdere sessies volgt binnen de dansafdeling hoeft de verzekering van 5 € slechts 1x betaald te worden. Vanaf het 4de lid binnen hetzelfde gezin en/of de 4de sessie van een lid, betaalt u slechts de 3 duurste. Deze regel is enkel geldig binnen de dansafdeling Bierbeek.
Voor combinaties van 4 sessies of meer tussen Bierbeek en Kessel-Lo raadpleegt u best de dansverantwoordelijke via dancingbelleke@hotmail.com of telefonisch 0476 267438.