Groepsindeling

We maken een opsplitsing volgens leeftijd (kleuters, kinderen, jongeren, en volwassenen) én volgens niveau (beginners in 3 niveaus, half-gevorderden in 2 niveaus, gevorderden in 2 niveaus en kern).

Groep Omschrijving
A Beginners
A+ Beginners met basis
A++ Beginners met 2 jaar danservaring
B Half-gevorderden met 3 jaar danservaring
B+ Half-gevorderden met 4 jaar danservaring
C Gevorderden met 5 jaar danservaring
C+ Gevorderden met 10 jaar danservaring
Kern Na selectie, voor dansers met een uitgesproken talent en ambitie

Danservaring begin je te tellen vanaf het 1ste leerjaar, zelfs al heb je drie jaar kleuterdans achter de rug, start je toch in het A-niveau.

Aan het einde van elk dansjaar wordt door de lesgevers bepaald in welk niveau je het jaar nadien dient aan te sluiten. Inschrijven voor een hoger niveau dan datgene bepaald door de lesgever kan niet.

Hier kan je de Lesniveaus 2022-2023 bekijken.