Groepsindeling

We maken een opsplitsing volgens leeftijd (kleuters, kinderen, jongeren, en volwassenen) én volgens niveau (beginners in 3 niveaus, half-gevorderden in 2 niveaus, gevorderden en kern).

Groep Omschrijving
A Beginners
A+ Beginners met basis
A++ Beginners met 2 jaar danservaring
B Half-gevorderden met 3 jaar danservaring
B+ Half-gevorderden met 4 jaar danservaring
C Gevorderden met 5 jaar danservaring
Kern Na selectie, voor dansers met een uitgesproken talent en ambitie

Danservaring begin je te tellen vanaf het 1ste leerjaar, zelfs al heb je 3 jaar kleuterdans achter de rug, start je toch in het A-niveau.

Aan het einde van elk dansjaar wordt bepaald in welk niveau je als lid het jaar nadien dient aan te sluiten. Inschrijven voor een hoger niveau dan datgene bepaald kan niet.

Hier kan je de lesniveaus bekijken voor 2019-2020.